Thope
voor een woning
voor kwetsbare mensen

Over Thope

Go to Project

Project

Ook in het Gentse zijn er kwetsbare mensen die noodgedwongen dakloos zijn. Onder hen heel wat vluchtelingen. Veel huiseigenaars verhuren niet aan hen, bang dat de huur niet zal worden betaald of dat het huis zal worden verwaarloosd of omdat ze elkaars taal niet spreken.

Daarom is er de vzw Thope: we zoeken een huis, appartement of studio en staan borg tegenover de eigenaar via huren en onderverhuren. Waar nodig ondersteunen we de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten.

Thope vzw
samenthope@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0712.802.817
Zetel: Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde

Go to Visie

Visie

« Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting » staat sinds 1994 ingeschreven in de Belgische grondwet. Toch is dit fundamentele recht in de praktijk vaak zoek.

Voor een kleine rijwoning bedraagt de huurprijs in Gent € 650 à 800 per maand. Het leefloon voor een gezin bedraagt € 1254,82. Bij 50% van de huurders gaat meer dan 30% van hun uitgaven naar huisvesting. Er zijn 13.291 verhuurbare sociale woningen in Gent en toch is er een wachtlijst van 10.435 aanvragen (cijfers 2018)

De Gentse woonsituatie verplicht niet alleen de overheden tot actie, maar roept ook ieder van ons op zich in te zetten voor een leefbare samenleving. We kunnen niet aanvaarden dat kwetsbare mensen zich tevreden moeten stellen met een krotwoning.

Wegens de enorme woonnood in het Gentse willen we samen zoeken naar betaalbare en degelijke huisvesting en zo kwetsbare mensen, in het bijzonder vluchtelingen, hoop geven. Vandaar de naam Thope

We willen goede en betaalbare woningen huren en tegen dezelfde prijs doorverhuren aan kwetsbare mensen. Naast de materiële huisvesting zal de huurder iemand nodig hebben die regelmatig langskomt. Die ‘omarmer’ kan hem of haar de weg wijzen, bijstaan en ondersteunen..

Go to Ontstaan

Ontstaan

In heel wat steden zijn gelijkaardige initiatieven ontstaan, vanuit humanistische of evangelische inspiratie: een menswaardig leven komt iedere mens toe. Solidariteit is een werkwoord. Ook Thope wil haar schouders zetten onder het recht op wonen binnen groot Gent.

De idee voor Thope is gegroeid vanuit de `babbelsoep’: een beetje extra warmte gebracht in februari in de Genste Rabotwijk door de gezamenlijke inzet van heel wat levensbeschouwelijke verenigingen. Het werd opgepikt in Dominicus Gent, een christelijke gemeenschap die op zondag samenkomt in de Blaisantvestkerk in Gent. De voorbereiding begon: de idee concretiseren, statuten opstellen, het terrein verkennen, allerlei personen en diensten contacteren, de eerste fondsen werven. Dankzij de aanmoediging en inzet van velen werd eind oktober 2018 de vzw een feit. Er is een pak werk te doen van allerlei aard.

We hopen vanuit een pluralistische insteek nog vele enthousiaste medewerkers te kunnen aantrekken.

Wat kan ik doen?

U kan ons helpen door woningen te signaleren die te huur zijn of te huur komen of leeg staan op samenthope@gmail.com of bel 09 222 64 46. 

U kan ook meewerken aan de doelstellingen van de vzw als omarmer, huizencoach, met uw tijd of technische vaardigheden die u bereid bent te delen. Meld u aan voor een gesprek op ons e-mailadres. 

De vzw heeft 20.000 euro startkapitaal nodig en zoekt dus schenkers en sponsors. Voor fiscaal aftrekbare giften (vanaf € 40 op jaarbasis) kan u ons steunen via vzw Sober Voor Anderen op rekeningnummer BE79 7350 2082 0733 (met duidelijke vermelding ‘Thope’ en naam, voornaam en adres).
Wie geen attest behoeft schrijft beter over naar rekeningnummer BE39891504303919 van Thope vzw

Ook andere initiatieven kunnen geld opbrengen: confituur, ambachtelijk werk, een concert, allerhande evenementen, enz. Alle creativiteit voor de goede zaak is welkom! 

Maak Thope bekend bij familie en kennissen.


Hebt u een huis, appartement of studio te huur?

Thope vzw wil huren en onderverhuren aan mensen die het moeilijk hebben om zelf degelijke huisvesting te vinden. Meestal gaat het om erkende vluchtelingen die tijdelijk in een opvangcentrum verblijven of in een woning die ongeschikt en vaak ongezond is. Het zijn mensen die vooruit willen in het leven, die dankbaar zijn als ze verder geholpen worden, die hun bijdrage willen leveren aan onze maatschappij.

Thope vzw staat als rechtstreekse huurder borg tegenover u, de eigenaar. U bent zeker van een stipte betaling gedurende de volle termijn van het huurcontract en van het goede onderhoud van de woning. Wij ondersteunen de bewoners met onze vrijwilligers, de ‘omarmers’, en in samenwerking met allerlei diensten. De onderhuurder wordt aan u voorgesteld. Een eventuele wissel van onderhuurder gebeurt steeds in overleg met u.

We geven graag meer info via samenthope@gmail.com of op 09 222 64 46.

Nieuwsbrief

Bekijk hier onze eerder verschenen nieuwsbrieven

Wil u de nieuwsbrief ontvangen in uw mailbox? Vul dan even onderstaand formulier in.
Zo kunnen we u blijvend informeren over onze werking.